Covid-19-rapport den 20 november

20 November 2020

I den veckovisa rapporten gällande covid-19 vid Uppsala universitet kan man se en något minskade trend i jämförelse med konstaterade fall i övriga samhället.

Universitetet har gjort många aktiva åtgärder för att skapa så trygga miljöer som möjligt, såsom utglesning, smittskyddsanpassade campus och lokaler, distansvärdar, campusväktare, coronasamordnare med mera. Dessutom sker en kontinuerlig samverkan med smittskyddet i Region Uppsala och i Region Gotland.

Allt sedan pandemin startade så har vi haft kontinuerlig kontakt med universitet gällande praxis och rutiner. Den senaste tidens ökning av pandemin har inte hittills ändrat rekommendationerna på något sätt, säger smittskyddsenhetens medicinske rådgivare Ove Andersson, vid Region Uppsala.

När det gäller examination i tentasal, så finns det en oro för att bli smittad bland studenter, en oro som är obefogad enligt smittskyddsläkaren.
– Det finns inga utbrott kopplade till examinationstillfällen och studenter har heller inte varit överrepresenterade när det gäller antal fall lokalt, trots att det funnits en stor oro kring detta, säger Ove Andersson.

Utifrån dessa fakta, bedömer smittskyddsenheten att där okej att genomföra examination i sal, under förutsättning att den inte går att genomföra digitalt – vilket blir den springande punkten. 

Den 20 november (v 47) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 336 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 297 studenter (varav 3 på Gotland) – en ökning med 50 fall under senaste veckan.
  • 6 doktorander – ingen ökning senaste veckan.
  • 33 anställda – en ökning med 17 fall under senaste veckan.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 297 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 135 (+30) konstaterade fall
  • Med/Farm – 119 (+30) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 43 (+10) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 336 konstaterade fall kan kopplas till 193 olika kurser och program (olika terminer). 46 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

En ökning av antalet fall i Region Uppsala/Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under  v.44 – 880 st,  v.45 – 1017 och v.46 – 1351. Det visar en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.44 – 68 st,  v.45 – 186 st och v.46 – 237.  Det visar även här en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Region Gotland.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Mer information

Smittskyddslagen kräver

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa – testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Fortfarande gäller de tidigare råden för att minska spriddspridning av covid-19.