Covid-19-rapport den 18 december

18 December 2020

I veckorapporten gällande covid-19 vid Uppsala universitet, kan man se en något liten försämring gällande läget för smittspridningen inom universitetet.

Den 18 december (v 51) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 452 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 388 studenter (varav 8 fall (+3) på Gotland) – en ökning med 34 fall under senaste veckan.
  • 11 doktorander – en ökning med 1 fall under senaste veckan.
  • 53 anställda – en ökning med 5 fall under senaste veckan.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 388 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 157 (+9) konstaterade fall
  • Med/Farm – 176 (+24) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 55 (+1) konstaterade fall
     

Samtliga 452 konstaterade fall kan kopplas till 223 olika kurser och program (olika terminer). 76 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.48 –1396 st, v.49 – 1401 st och v.50 – 1513 st. 

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.48 – 232 st, v.49 – 321 st och v.50 – 235 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:


Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa? Testa inte?


En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.