Uppsala universitet deltar digitalt i Almedalsveckan

30 June 2021

Folktomt i Almedalen

I år blir det en annorlunda Almedalsvecka, eftersom den genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar.

Årets Almedalsvecka inleds den 4 juli och blir en annorlunda Almedalsvecka, eftersom den i år genomförs som ett i huvudsak digitalt arrangemang över fyra dagar. Uppsala universitet medverkar digitalt, såväl som seminariearrangörer som med paneldeltagare.

Gunilla Rosenqvist, professor och projektledare
vid Blått centrum. Foto: Mikael Wallerstedt

Blått Centrum Gotland är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. De är en av arrangörerna bakom Östersjödagarna, tillsammans med ett nätverk på cirka 20 olika aktörer.

– Vi har deltagit i Almedalsveckan under sju år och i år har vi fyra teman som är högaktuella för Östersjön, Gotland och den forskning som pågår här, säger Gunilla Rosenqvist, professor och projektledare vid Blått centrum.

De frågor som tas upp är hur Sverige kan agera för att bevara och hållbart nyttja havets resurser, hur ett fossilfritt Gotland skapar möjlighet till friskare hav, om svensk fisk räcker till åt alla och hur vi får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar.

– Vi vänder oss brett till politiker, forskare och allmänheten – alla som har eller bör ha ett intresse av Östersjön. Vi kommer att vara några få på plats i studion men flera deltar digitalt. Det blir lite annorlunda, men vi kan å andra sidan ha med stjärnor och inspiratörer som Sylvia Earle från det internationella nätverket Mission Blue.

Hållbarhet i Norden och i Indien

Forskningsprogrammet Future Urbanism vid Campus Gotland arrangerar fyra seminarier om hållbarhetsfrågor i Norden och Indien.

Owe Ronström, professor vid institutionen för
kulturantropologi och etnologi vid Uppsala
universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

– För två år sedan genomförde vi en mycket lyckad heldag i Almedalsveckan, där vi sammanförde svenska och indiska forskare, innovatörer och företagare. I år vill vi bygga vidare, med utgångspunkt från tanken att hållbar utveckling kräver utvecklad samverkan mellan forskare, företagare och samhällets företrädare, säger Owe Ronström, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

I årets upplaga medverkar, förutom Indiens Sverigeambassadör och chefen för Indiens handelskammare, en rad ledande forskare och innovatörer, från Sverige och Indien. Bland annat handlar det om hur man bygger nya energisystem för människor och om hur vi kan tänka nytt efter covid-pandemin när det gäller hållbarhet, urbanisering och teknik.

– Vi vänder oss till människor med engagemang i hållbarhetsfrågor och särskilt till personer med erfarenheter av kunskaps- och verksamhetsöverföring mellan olika länder, kulturer och platser.

Lärare som forskar och undervisar

Under Almedalsveckan bjuds det också in till ett seminarium på temat: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning. Bakom evenemanget står Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet.

Elisabet Nihlfors, professor vid institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid
Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

– Vi behöver förenade tjänster som gör det möjligt att kunna kombinera undervisning och forskning. Det är möjligt hos en arbetsgivare som anställd vid ett lärosäte eller hos en skolhuvudman. Vi vill att möjlighetens finns att också kunna kombinera forskning och utbildning mellan lärosäte och skolhuvudman, säger Elisabet Nihlfors, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

På seminariet visar de exempel på hur man kan ta sig från student till lektor hos en skolhuvudman respektive ett lärosäte, som båda har skapat sina kombinationstjänster.  

– Vi vänder oss till beslutsfattare på alla nivåer då det handlar om såväl resurser som regleringar i lag eller avtal. Vi vill naturligtvis även lyfta frågan för att visa på möjligheterna och att detta är en rekryteringsfråga – både lärosäten och skolhuvudman saknar kompetent personal inom vissa områden.

Deltog via länk

Det är Elisabet Nihlfors som leder samtalet tillsammans med Maria Jarl vid Göteborgs universitet. De två var i samma studio vid inspelningen och de övriga deltar via länk från Piteå, Arvika, Stockholm och Göteborg.

– Det är inte säkert att vi kunnat arrangera ett seminarium med denna geografiska spridning om alla behövt resa. Vi hoppas att de som ser och lyssnar ska känna den energi vi kände vid inspelningen! Vi kommer att sakna närvaron i rummet men hoppas samtidigt att vi kan nå ut än bättre på detta sätt, säger Elisabet Nihlfors.

Dessa seminarium arrangeras av Uppsala universitet:

4/7 kl 13–13.45: Havets gränser (Blått Centrum Gotland, Östersjödagarna, Hope Spot Gotland)

4/7 kl 14–14:45: Fossilfritt Gotland skapar möjligheter till friskare hav (Östersjödagarna, Blått Centrum Gotland)

5/7 kl 9–10:30: Co-thinking urbanisation, technology and sustainability in a changing world (Future Urbanisms, Uppsala universitet, Content people AB, Zerocity Network)

5/7 kl 11–12: New energy systems for the people – lessons, insights and models from Sweden & India (Future Urbanisms, Uppsala universitet, Content people AB, Zerocity Network)

5/7 kl 12:45–13:45: SDG:s and Industry 4.0 – creating a new purpose economy  (Future Urbanisms, Uppsala universitet, Content people AB, Zerocity Network)

5/7 kl 13–13:45: Ett levande hav och svensk fisk till alla – hur får vi ekvationen att gå ihop och vems är ansvaret? (Marint centrum Simrishamn, Östersjödagarna)

5/7 kl 14–14:45: Hur får vi mer och hållbar sjömat på våra tallrikar? (Östersjödagarna, Blått Centrum Gotland, KTH, Uppsala universitet)

5/7 kl 14:15–15:30: Towards a Zero City – what the world can learn from Swedish `lagom´and Indian `sunya´ (Future Urbanisms, Uppsala universitet, Content people AB, Zerocity Network)

6/7 kl 9–10:30: Ge lärare möjlighet att kombinera forskning och undervisning (Göterborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet.