Forskning ska rädda torsken i Östersjön

1 July 2021

Två personer sitter vid vattnet utanför ar och samlar upp alger i en hink

Målet för projektet är att ta in torsk, låta den fortplanta sig i fångenskap och sen sätta ut dem som torsklarver för att se om det kan hjälpa torskbeståndet i Östersjön.

På forskningsstationen Ar på norra Gotland pågår ett pilotprojekt för att hjälpa torsken i Östersjön. Här arbetar just nu flera forskare och doktorander för att försöka förbättra torskens situation i havet.

ReCod är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Baltic Waters 2030 som går ut på att försöka ge tillbaka fisk till Östersjön.

– Det är det stora målet att se om man kan ta in torsk, låta den fortplanta sig i fångenskap och sen sätta ut dem som torsklarver för att se om det kan hjälpa torskbeståndet i Östersjön, säger Gunilla Rosenqvist, professor och föreståndare vid forskningsstationen Ar.

Inne på forskningsstationen simmar just nu ett hundratal torskar från Östersjön som precis har börjat leka.

– Vi kommer att släppa miljontals larver per år och sedan hoppas att de kan överleva, för i äggstadiet just nu i naturen kommer de vanligtvis att dö väldigt snabbt. Så vi tänker att om vi bara hoppar över den delen och tar dem till larvstadiet kan vi lyckas med det här, säger Neele Schmidt, doktorand vid institutionen för ekologi och genetik.