Sveriges första klimatneutrala föreläsningssal byggs på Campus Gotland

16 December 2021

Inspirationsbilder för klimatneutral föreläsningssal

Inspirationsbilder för den nya klimatneutrala föreläsningssalen B51 på Campus Gotland.

Nu påbörjas renoveringen av sal B51 på Campus Gotland med det nya namnet ”Äutsikten”. Projektet har fått medel från Uppsala universitets klimatpott. Målet är att detta ska bli landets första klimatneutrala föreläsningssal. Renoveringen av B51 beräknas vara klar den sista februari 2022.

Projektet hanterar flera aspekter av hållbarhet. Bland annat genom beräkningar och dokumentation av exempelvis energiåtgång och energieffektivisering. Men även genom att ta hand om det avfall som inte går att återbruka på ett hållbart sätt och att göra upphandlingar och inköp av återbrukat material från lokala källor, så kallat ”upcycling”. Man vill även införa och använda fossilfria energikällor i salen med fokus på solenergi.

Ett annat mål för B51 är att skapa en ”grön” känsla för lärare och student som ska använda salen vilket kommer att ske med hjälp av till exempel ny färgsättning, kreativt återbrukade möbler och växtlighet.

För mer information om projektet, kontakta Sara Cederlund, Avdelningen för gemensam service och administration, sara.cederlund@uu.se och Gustaf Söder, förvaltare Uppsala akademiförvaltning, gustaf.soder@uaf.uu.se.

 

Läs mer

Sal B51 på Campus Gotland

Om Uppsala universitets klimatpott