EU-miljon till Kulturvård

20 May 2015

Avdelningen för Kulturvård vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet - Campus Gotland har beviljats forskarbidrag för att utveckla nya strategier för kulturmiljöarbetet.

- Projektet syftar till att skapa större kunskap om kulturvårds betydelse för hållbar socio-ekonomisk utveckling och för att skapa möjlighet till kulturmiljö-ledd regional utveckling, säger professor Christer Gustafsson.

Bidraget kommer från EU:s Joint Programme Initiative, en gemensam satsning mellan EU och nationella forskarfonder. I Sverige anslår även Riksantikvarieämbetet medel.

I projektet ingår förutom Uppsala universitet, Europas största arkitektskola Politecnico di Milano samt framstående universitet i Leuven och Delft liksom andra viktiga organisationer.

- Det kanske inte är det största forskningsprojektet, fortsätter Gustafsson. Men strategiskt oerhört viktigt. Det innebär att vi är med och skapar ett av Europas starkaste nätverk kring kulturvårdsforskning. Tillsammans med de ledande forskarna.

Det har redan fått stor betydelse för att utveckla nya spännande forskarprojekt och nya samarbeten, i Europa men även på hemmaplan. Projektet är även ett viktigt led i strävan efter att skapa en världsledande forskningsnod kring kulturvård med inriktning mot hållbar utveckling vid Campus Gotland.

Projektet är två-årigt men löper över tre kalenderår med start i sommar. Uppsala universitet erhåller strax över en miljon kronor.

För mer information kontakta gärna Christer Gustafsson.