Så kan kvaliteten i lärarutbildningen förbättras med lärande för hållbar utveckling

14 March 2017

Swedesd presenterar förslag på förändringar som stärker lärarutbildningen och bidra till målen i världens utvecklingsagenda, Agenda 2030. Rekommendationerna är en del av resultaten från den första internationella konferensen som hållits i Sverige inom FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling.

Konferensen ’Bridging the GAP – Educators and Trainers’ hölls vid Campus Gotland hösten 2016 och samlade forskare, lärare och specialister inom utbildnings- och hållbarhetsområdet för att diskutera och dela erfarenheter av hur lärare och utbildare kan utveckla hållbarhetsmål 4 ”God utbildning för alla” och bidra till Agenda 2030. Målet är att leverera nödvändiga kunskaper och färdigheter för en hållbar värld.

- Men för detta behöver vi förändra hur vi utbildar våra lärare. Framförallt måste vi fokusera på hur vi kan utveckla relevansen, meningsfullheten och kvaliteten inom olika ämnen genom att introducera utbildning för hållbar utveckling. För detta behövs mer forskning på innovativa metoder, säger Eva Friman, föreståndare vid Swedesd, Uppsala universitet.

Rekommendationerna för utbildning för hållbar utveckling (på engelska Education for Sustainable Development, ESD) arbetades fram gemensamt under konferensen i Visby samt i en efterföljande process. Totalt samlade konferensen 126 deltagare från 47 länder, bland dem representanter för flera europeiska och internationella lärarutbildningsinstitutioner och andra organisationer för lärare.

- Genom att utbilda den framtida generationens lärarutbildare i ESD, kan lärare både försäkra en högkvalitativ utbildning för alla och bidra till att hållbarhetsmålen nås, säger Eva Friman.

Visby Recommendations for enhancing ESD in Teacher Education

Agenda 2030: SDG 4.7
UNESCO GAP on ESD Action Area 3

Ladda ned rapporten (pdf)

Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, är en centrumbildning vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. 2016 fick man uppdraget av regeringen att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser inom utbildning för hållbar utveckling fram till 2019. Arbetet sker inom ramen för FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling.