Bli en del av alumnnätverket

30 May 2017

I dagarna skriver många studenter sin sista tenta och tar sedan steget ut i samhället för att på olika sätt bidra med sin kunskap. Ett sätt att hålla kontakten är att gå med i alumnnätverket.

En gång student, men alltid alumn. Studenttiden är en minnesvärd period i livet och för många är det med blandade känslor man en dag lämnar universitetet. Men alumn är man resten av livet.

Ordet alumn kommer av latingets "alumnus" som betyder lärjunge eller skyddsling. Idag används ordet synonymt med "tidigare student". Som en del av Uppsala universitets alumnnätverk är det lätt att komma tillbaka, kanske för att inspirera nästa generations studenter med sin kompetens och sina erfarenheter. För universitetet är alumnerna viktiga kontakter ute i världen.

Läs mer om hur du håller kontakten.