Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd i Fleringe socken på norra Gotland.

Forskningsstationen Ar

På stationen bedrivs primärt forskning men den används även för mindre kurser, studiebesök, workshops och andra möten.

Verksamheten omfattar både grundläggande forskning och mer tillämpade frågeställningar med fokus på fiskekologi inom reproduktion, beteende och livsstrategier hos såväl sötvattens- som marina fiskarter i Östersjön. Detta för att erhålla kunskap om mekanismer som påverkar beståndsutvecklingen för olika arter. Såväl effekter av naturliga variationer i omgivningsförhållanden som effekter av mänsklig påverkan studeras. Resultaten avses ligga till grund för förvaltningen av Östersjöns fisksamhälle och därmed bidra till ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresurserna och en gynnsam utveckling av Östersjön som ekosystem.

Den akvatiska forskningen på norra Gotland startade 1981, då i Stockholms universitets regi. 1999 överfördes verksamheten till Högskolan på Gotland och från 2013 tillhör stationen Uppsala universitet. Den nuvarande stationsbyggnaden stod klar 1992.

Tillgång till en stor tråghall med tillhörande termokonstantrum, bassänger och utomhusdammar samt både sött och bräckt vatten av god kvalitet, skapar mycket goda förutsättningar att vid stationen hålla levande fisk och utföra experimentellt arbete.

Senast uppdaterad: 2021-05-07