Öppen föreläsning: Funktionell dumhet: fördelar och fällor med att inte tänka efter i organisationer

  • Date: –18:30
  • Location: Campus Gotland Sal B25
  • Organiser: Institutionen för teknikvetenskaper
  • Contact person: Mohammad Latifi
  • Föreläsning

Välkomna till en öppen föreläsning med professor Mats Alvesson.

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har skrivit ett 30-tal böcker, den senaste har titeln "Reflexivt ledarskap" där han tillsammans med två andra funderar på begreppet "ledarskap".

Alvesson är också välciterad inom lednings- och organisationsforskningen. Alvesson tillsammans med kollegan A Spicer introducerade begreppet funktionell dumhet 2012 ledde det till stort internationellt genomslag. Det är bl a det begreppet han kommer att prata om tillsammans med styrning och kultur i/av en organisation.

Ett par länkar till sidor som handlar om Mats Alvessons föreläsningstema:

https://www.svt.se/opinion/den-lallande-positivismens-tyranni
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/funktionell-dumhet-i-offentlig-verksamhet-maste-bekaempas-28349

----------------------------------------

Mats Alvessons publikationer (Lunds universitets forskningsportal).