Hållbara studier under pandemitider

  • Date: –17:00
  • Location: Online via Zoom
  • Website
  • Organiser: Studenthälsan i Uppsala
  • Contact person: Eva Söderman
  • Studentevenemang

Välkomna till en ny termin! Tyvärr råder fortfarande en pandemi som påverkar oss alla, men det finns verktyg för att hantera många av de svårigheter pandemin kan medföra. Studenthälsans föreläsning ger dig bra råd och tips kring att plugga på distans, hantera stress, isolering och få balans i livet.

Anmäl dig via studenthalsan-cg@uu.se.

Last modified: 2021-02-18