Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom energiteknik, kulturvård samt inom speldesign.

Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd på norra Gotland, mellan Bästeträsk och Östersjön.

Kulturarvsnoden vid Campus Gotland

Kulturarvsnoden, ett forskningsprojekt vid Campus Gotland som handlade om kulturarvsproduktion och kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt, startade 2016 och avslutades 2018.

Månadens forskare

Månadens forskare

Med Månadens forskare vill vi lyfta fram forskningen som bedrivs vid Campus Gotland.