Månadens forskare vid Campus Gotland

Stefan Ivanell

Stefan berättar om sin forskning om hur man tar energi ur vinden.

I Campus Gotland kan universitetets framstående forskningsverksamhet lokaliserat mitt i Visby, med dess historiska och kulturella värden, skapa en unik akademisk miljö som attraherar studenter, lärare och forskare från hela världen. Läs mer om programmet för Campus Gotland.

I dagsläget har 20 av universitetets institutioner verksamhet vid Campus Gotland och det bedrivs forskning inom de flesta av dem. Med "Månadens forskare" vill vi lyfta fram något om forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Som person nummer tolv vill vi presentera Stefan Ivanell, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.

Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Läs mer i Mål och strategier vid Uppsala universitet.