Göran Gustafssonpriset för forskning om lymfsystemets mysterier

2 mars 2020

Göran Gustafssonpriset i molekylär biologi tilldelas Taija Mäkinen, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi på Uppsala universitet ”för hennes molekylära studier av den lymfatiska ledningsvävnadens tillväxt och funktion”.

Taija Mäkinen forskar om grundläggande
mekanismer hos blodkärl. Foto: Mikael Wallerstedt

Göran Gustafssonprisen är ett av de mest prestigefulla priserna för yngre forskare. Årets fem pristagare från Uppsala, Göteborg och Stockholm får dela på närmare 27 miljoner kronor.

Priset i molekylär biologi går till Taija Mäkinen, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet. Hon studerar hur lymfkärl bildas med hjälp av avancerade genetiska musmodeller, något som även ger insikter om hur lymfkärl i människan fungerar. Lymfsystemet fyller en viktig funktion i kroppen men trots det finns det fortfarande luckor i vår kunskap om dess biologi.

– Jämfört med forskning om blodkärlen så har forskningen om lymfkärlen halkat efter. Det finns mycket som ännu inte är känt om lymfsystemet och dess koppling till olika former av sjukdomar. Men de senaste 15 åren har det gått snabbt framåt, berättar hon.

En av lymfsystemets uppgifter är att leda bort vätska från vävnaderna tillbaka till blodet. Om det inte fungerar som det ska kan det leda till lymfödem, en livslång sjukdom som saknar effektiv behandling. Försämrad funktion av lymfsystemet spelar även en roll vid fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt autoimmuna sjukdomar. Lymfkärlen kan dessutom medverka vid spridningen av cancer. 

– Vår forskning handlar om att försöka förstå grundläggande mekanismer som reglerar tillväxten av lymfkärl samt att se vilken roll lymfsystemet spelar för olika slags sjukdomar, säger Taija Mäkinen som är stolt och glad över att nu ha tilldelats Göran Gustafssonpriset.

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen tilldelas årligen forskare som är högst 45 år gamla inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Landets universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Förra året höjdes anslagen och numera rör det sig om 5,1 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor.