Workshop med Swedesd 6 - 7 december 2018

En workshop genomfördes 6-7 december 2018 för Hållbara besök på Gotlands museum. Swedesd var arrangör som en del i deras nya uppdrag "ESD Learning Lab".

Den första dagen var för forskare där vi fick diskutera våra egna forskningsprojekt i relation till de 17 globala hållbarhetsmålen.

Den andra dagen blev ett kreativt möte mellan forskare och studenter med lärare från vårt eget masterprogram, Hållbar destinationsutveckling, fortfarande med hållbarhetsmålen i tankarna. Vi jobbade bland annat gruppvis med att exemplifiera ”hållbarhetsfrön” som har möjlighet att växa sig starka. Många förslag kom upp som vi tänkte vidare kring. Vad skulle hända med Gotland om det vi föreslog skulle bli det vanliga sättet att leva på? Vi hade god hjälp av appen SDGs in Action, som lätt kan laddas ner. Swedesd såg workshopen som en början på ett fortsatt samarbete i samma anda, vilket är mycket glädjande.

Seminarium - december 2017: Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Ett tvådagars seminarium med särskilt inbjudna gäster från Sverige, Norge, Danmark och Belgien om guider, guidning och hållbarhet.

Programme for "Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps (pdf)

Photos from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Attendees were very engaged and kept our panellists (Owe Ronström, Uppsala University and Noel Salazar, University of Leuven, Belgium) busy with plenty of interesting questions.

Professor Noel Salazar (University of Leuven, Belgium) presented on resistance vs. resilience in tour guiding.

Tour guides from Gotland and Stockholm brought to the table many interesting issues. Panelists: Owe Ronström Uppsala University, Reidar Mykletun, University of Stavanger, Inga Andersen tour guide Denmark, and Jane Widtfeldt Meged University of Roskilde, Denmark.

Inga Andersen, one of our invited speakers from  Denmark, enjoying the view.

Consuelo Griggio conference organizer, Uppsala University having fika with Hans Gelter Guide Natura and former Luleå University of Technology, Sweden.

Hans Gelter Guide Natura and former Luleå University of Technology, Sweden presented on the transmodern guide and sustainability.

Owe Ronström Uppsala University talked about the spaces and roles inhabited by tour guides, in particular on interface, exformation, and the Hermes’ dilemma.

Inga Andersen tour guide, Denmark talked about the multisensorial ways tour guides can foster sustainability.

Open discussions. Panelists: Owe Ronström Uppsala University, Noel Salazar University of Leuven, Belgium and Hans Gelter Luleå University of Technology and Guide Natura, Sweden.
Jane Widfeldt Meged University of Roskilde, Denmark presented her research on the challenges facing the tour guide profession in the next future.
Panelists Owe Ronström Uppsala University, Reidar Mykletun University of Stavanger, Norway Inga Andersen tour guide, Danmark, and Jane Widfeldt Meged University of Roskilde Danmark.
An engaging panel with Consuelo Griggio and Owe Ronström Uppsala University and Dineke Koerts University of Breda, The Netherlands.

Presentations on Youtube from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Presentations (pptx and pdf files) from Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps

Presentation - oktober 2017

Under Visbydagen presenterade historikern Åke Sandström sin och sin kollega Michael Scholz (båda vid Uppsala Universitet, Campus Gotland) forskning om turismhistoria på Gotland.

Presentationsmaterial (pdf)

Seminarium - maj 2017

Seminarium med föredrag om kryssningsturism av Svein Larsen, Universitet i Bergen) och om turism och kulturarv av Katia Basili, världsarvssamordnare i Venedig, följt av diskussioner om hållbar besöksstrategi för världsarvet Hansestaden Visby och Gotland.

September 2016: Hållbara besök, symposium nr 2.

Ett tvådagars symposium med presentationer av programmets forskare och med keynotes av Tomas Hylland Eriksen, antropolog, Universitetet i Oslo, och Eddy Nehls, etnolog, Högskolan Väst.