Kontakta Hållbara besök

Fredrik Sjöstrand är ordförande och svarar på övergripande frågor kring forskningsprogrammet.

Hållbara besök, styrgrupp fr o m maj 2019

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand är lektor i organisationsteori vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är programansvarig för det internationella masterprogrammet Hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland samt är återkommande gästlärare vid University of Western Cape i Sydafrika. Fredrik disputerade 2004 vid Stockholms universitet med avhandlingen Nätverkskoordineringens dualiteter. Har bland annat forskat kring nätverksorganisering och virtuella organisationer, informationsteknologi, hållbarhet, vindkraft och destinationsutveckling.

Karin Ågren

Karin Ågren är forskare och lärare i ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet. Hon har forskat om besöksnäringen i Sverige ända sedan disputationen år 2007. Karins avhandling Köpmannen i Stockholm behandlade de stora grosshandlarnas ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet. Sedan bytte hon forskningsmässigt tid men inte rum. Hennes bok Stad till Salu behandlar Stockholms turistorganisations utveckling mellan 1936-2011. Idag forskar Karin om organisering av destinationsbolag och destinationsutveckling.