Lärandelabb för hållbar utveckling

Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) är en treårig satsning på Campus Gotland i syfte att främja utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt lärande. Här uppmuntras samverkan och problemlösning på nya sätt samtidigt som vi skapar kunskap om hur utbildning och lärande i ämnesövegripande miljöer fungerar och faciliteras. Lärandelabbet leds av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Introduktionsdagar

Nya studenter vid Campus Gotland bjuds in till introduktionsdagarna "Searching for Sustainability", en mötesplats för lärare och studenter med olika bakgrund. Här påbörjar vi en kritisk diskussion om vad hållbarhet innebär och arbetar tillsammans över program- och ämnesgränserna med vår tids utmaningar.

Film från Introduktionsdagarna 2018
Nyhet om introduktionsdagarna 2019

Hållbarhetsutmaningarna är vilda

De flesta av oss vill leva ett gott liv samtidigt som jordens resurser måste räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, rättvisa och biologisk mångfald. Forskningen beskriver dem som "vilda", på engelska wicked. Vilda problem kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar som varken är rätt eller fel. Vilda problem hänger samman, är beroende av varandra och kan förklaras på olika sätt (i motsats till tama problem, eng. "tamed" issues.)

Vilda problem kan mötas med

  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande

FORTBILDNING AV LÄRARE

Inom ramen för lärandelabbet ges en ny kurs för undervisande personal på Campus Gotland. Här får du möjlighet till fördjupad förståelse om Agenda 2030 och de Global målen för hållbar utveckling, pedagogiska verktyg att stärka din egen praktik samt möjlighet att delta i förändringsarbete på instutitionsnivå.

Kursen "Sustainability Starts with Education" består av 5 utbildningstillfällen och erbjuds 1 gång per termin.

Kontakt Susanna Barrineau susanna.barrineau@swedesd.uu.se, Shepherd Urenje shepherd.urenje@swedesd.uu.se