HÅLLBARA Campus Gotland

Vad innebär ett hållbart campus för dig och hur ser vägen dit ut? På Campus Gotland arbetar lärare, forskare och studenter tillsammans för att ta fram förslag på hållbara lösningar inom en rad olika områden, exempelvis:

  • mat
  • energi
  • transport
  • utbildning

Idéforum

På den här digitala whiteboarden kan du se vilka förslag som lagts fram samt lämna egna synpunkter och idéer. För att navigera och kommentera, använd verktygen i vänstermenyn.

GHOST

Studentinitiativet för dig som vill engagera dig utanför klassrummet. Följ gruppen på Facebook.

Campus Gotland återvinner

Minimera avfallet och maximera återanvändningen av material genom att använda någon av våra 17 återvinningsstationer som finns utplacerade runt om på Campus.

Kontakt

Har du smarta idéer om hur Campus Gotland kan blir mer hållbart? Vill du hjälpa till i omställningsarbetet?

Hör av dig via e-post: sustainabilitycampusgotland@uu.se

Senast uppdaterad: 2021-03-09