På väg mot ett HÅLLBART Campus Gotland

Vad innebär ett hållbart campus för dig och hur ser vägen dit ut? Lärare, forskare och studenter har tillsammans tagit fram förslag på hållbara lösningar för Campus Gotland inom ett antal områden, bland annat:

  • mat
  • undervisning/forskning
  • vatten
  • natur
  • transport

Resultaten från workshopen 2019 har presenterats för universitetsledningen. Nu pågår ett utvecklingsarbete för att omsätta ideérna i praktiken!

GHOST

Studentinitiativet för dig som vill engagera dig utanför klassrummet. Följ gruppen på Facebook.

Campus Gotland återvinner

Minimera avfallet och maximera återanvändningen av material genom att använda någon av våra 17 återvinningsstationer som finns utplacerade runt om på Campus.

Har du smarta idéer om hur Campus Gotland kan blir mer hållbart? Kontakta Olle Jansson (rektorsråd för Campus Gotland).