Sustainability Talks at Campus Gotland

Sustainability Talks är en seminarieserie på Campus Gotland med ambitionen att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen. Här varvas gästföreläsningar med att studenter själva får möjlighet att presentera sina arbeten. Seminariet bildar en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor.

Sustainability Talks är öppet för alla. För mer information, prenumerera på seminariets nyhetsutskick eller skicka ett mail till sustainabilitytalks@campusgotland.se

Sustainability Talks på Facebook

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Sustainability Talks Writing Retreat

Campus Gotland arrangerar årligen ett skrivretreat för doktorander från universitet i olika länder. Syftet är att underlätta nätverkande, utbyte av kunskap samt att stötta deras avhandlingsarbeten om hållbar utveckling. På grund av coronaviruset skjuts 2020 års upplaga av skrivretreatet upp till senare. Nytt datum meddelas inom kort.

Läs mer

Skrivretreat för doktorander med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland
cg.uu.se/nyheter ​april 2019

Seminarier

5 februari 2020 |  Learning to live with a lively planet (2) What does climate change mean for intergenerational relations on Gotland? Workshop med Keri Facer, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap, om relationer och utbyte mellan generationer i skenet av klimatförändringar. Seminariet är en fortsättning på hennes öppningstal vid Uppsala universitet 2019 Learning to live with a lively planet 

Till inspelningen
 

29 oktober 2019 | Sustainability in the Reality of War Gotlandsbaserade fotografen Hady Kareka pratar om och visar sina bilder från krigsdrabbade områden i Mellanöstern. Utställningen formar ett samtal om krig, konflikt och utsatthet i relation till hållbar utveckling.

7 juni 2019 | Sustainability Symposium 2019 Studenter från Kandidatprogrammet i miljövetenskap och Masterprogrammen i hållbar destinationsutveckling; Kulturarv och hållbarhet; Humaniora; och Hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

28 mars 2019 Building a University for the Common Good? Addressing Climate Change Together Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap Keri Facer om vad som krävs för att bygga en stark samverkan mellan universitet och samhällen i syfte att mildra och anpassa samhället till klimatförändringarna och dess effekter.

Till inspelningen

20 februari 2019 |  Filmvisning av dokumentären 'IF A TREE FALLS' som berättar historien om Earth Liberation Front och dess medlemmar. Reflektion och diskussion med miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Trailer

7 december 2018 |  To imagine global change - beyond thought and through emotion Vår kollektiva existens står inför stora utmaningar. Hur kan vi inspirera och inspireras till att agera och ställa frågor på nya sätt i en värld som behöver nya och kreativa förhållningsätt och metoder? Vanessa de Oliveira Andreotti, University of British Columbia, Canada.

Till inspelningen

Shojin Cuisine and Food design

23 oktober 2018 | Den buddistiska stjärnkocken Toshio Tanahashi delar med sig av sina erfarenheter av den vegetariska kokkonsten Shojin ryori.

Towards renewable energy

26 september 2018 | Karin Edberg, doktorsexamen i sociologi vid Södertörns högskola med inriktning mot energiutmaningar, och Nermina Saracevic, före detta masterstudent vid Campus Gotland med fokus på vindkraft samt vinnare av Global Swede 2018, berättar om sina arbeten och vägar mot hållbar energi.

Sustainability Symposium 2018

1 juni 2018 | Studenter från magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

Sustainability Talks skrivretreat

9-14 april 2018 | Inbjudna doktorander inom hållbar utveckling bjuds in till skrivretreat och kunskapsutbyte på Campus Gotland.

Climate change - a perfect moral storm? 

7 februari 2018 | Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet.

Till inspelningen Kevin Anderson
Till inspelningen Folke Tersman

Filmseminarium The Venice Syndrome

8 november 2017 | Dokumentären skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer och är särskilt relevant för Visby som nu satsar på kryssningsturism. Diskussion efteråt med studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

Trailer

What does water mean to us?

20 september 2017 | Anna E Weiser har arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. David O. Kronlid, Swedesd, berättar om ett pågående forskningsprojekt som belyser kunskapsluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist.

Sustainability Symposium 2017 

2 juni 2017 | Studenter från över tio länder inom Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

Till inspelningen

Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair

22 februari 2017 | Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

Till inspelningen

The battle of sustainability will be won or lost in cities

6 november 2016 | Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III där den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren antogs. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

Till inspelningen

On the roads towards greater responsibility. A critical approach to a sustainable lifestyle

14 september 2016 | Jesse Schrage, tidigare student, Uppsala universitet.

Do we aid by choosing fairtrade? 

Isabelle Guselin, tidigare student, Uppsala universitet.

Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change

27 januari 2016 | Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.

Till inspelningen