Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till någon av de 17 Globala Målen för hållbar utveckling. Läs mer om de Globala Målen här.

Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum.

Studenter vid Uppsala universitet som är intresserade av att göra en MFS kan söka direkt till Avdelningen för internationalisering. I guiden nedan hittar du information om behörighet, ansökan, urval, praktiska förberedelser, värt att komma ihåg under MFS och slutligen rapportering.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till mfs@uadm.uu.se.

Pågående ansökningar

Sista ansökningsdatum
15 april 2020
klockan 23:59

Gäller för fältstudier som kan avslutas senast 15 januari 2021.

Till ansökan

Goda råd till MFS-ansökan

Phaidon Vassiliou gjorde sin MFS i Colombia

Phaidon Vassiliou genomför just nu en Minor Field Study (MFS) i Colombia. Phaidon har landat i Medellín, Colombia, och gör sig redo att samla in den data han behöver för sin masteruppsats i antropologi. Hans studier fokuserar på symboliska och rituella riter involverade i reintegrationsprocessen av ’guerrilleros’ tillbaka in i samhället. Läs Phaidons spännande berättelse!

Lyssna på Emelie och Lovisa som ska iväg på MFS!

Emelie och Lovisa är på väg till Gambia för att göra en Minor Field Study. Studie- och karriärpodden har träffat dem för att få höra mer om hur de laddar för avfärd. Lyssna på podavsnittet här!