Föredrag: Hållbart boende på Bed and Breakfast

  • Datum: –13.30
  • Plats: Campus Gotland Sal E22 (med ingång från Almedalsbibliotekets entré på Cramérgatan 1)
  • Föreläsare: Anette Oxenswärdh
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Föreläsning

Under senare år har andra boendeformer än hotell- och campingövernattningar ökat. Det har exempelvis blivit vanligt och populärt att hitta bed and breakfastanordningar för boendet. Denna boendeform är även spridd på Gotland.

Anette Oxenswärdh (universitetslektor i kvalitetsteknik), föreläser inom ramen för Hållbara besök.

Presentationen baseras på aktuell forskning som framhåller att den medskapande processen mellan värdar och gäster, kunder och boendeanordnare, kan ses som en utvecklingsprocess där olika värden för gästernas besök skapas i mötet mellan parterna. Hållbarhet kan ses om ett sådant värde.

Kan lokala aktörer bli ’ambassadörer för hållbarhet’ genom att de informerar turisterna om hållbarhetsfrågor och erbjuder effektiva och hållbara lösningar på deras behov?

-----------------------------------------------------------------------------

Mer information om forskningsprogrammet Hållbara besök.