92 möjligheter för hela Gotland att växa

  • Datum: –17.00
  • Plats: Wisby Strand
  • Webbsida
  • Arrangör: Geab, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland, Swedbank samt Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Roger Hammarström
  • Konferens

Välkommen till en inspirationsdag med målet att skapa tillväxt på Gotland! Vi har 92 socknar och därmed 92 möjligheter att lyckas!

Vår utgångspunkt är studier studier som visar en stark koppling mellan universitet och näringsliv, i kombination med driftiga föreningsmänniskor och entreprenörer, skapar tillväxt hos landsbygdskommuner.

Läs mer om 92 möjligheter på deras webbplats.