Sista anmälningsdag till Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning Distriktssköterska

Programmet "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 hp" startar på Campus Gotland hösten 2019.

Anmälan till programmet görs via Antagning.se mellan 15 februari - 15 mars 2019.

Läs mer om programmet på vår webbplats.