Medicinsk cannabis, på gott eller ont?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland Almedalsbiblioteket, sal E22
  • Föreläsare: Fred Nyberg, professor em. i biologisk beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.
  • Arrangör: Uppsala universitet och Almedalsbiblioteket
  • Kontaktperson: Mathias Hallberg
  • Föreläsning

Frågan om den medicinska användbarheten av cannabis har på ett särskilt sätt aktualiserats under de senaste åren.

På flera håll i världen har legalisering av drogen för medicinskt bruk lett fram till en legalisering även för användande i rekreativt syfte. Samtidigt så ackumuleras motargument på grund av de skadeeffekter som är kända för cannabis och som påtagligt synliggjorts i länder där användandet släppts helt fritt. I USA arbetar forskare med att ta fram nya läkemedel som utnyttjar de medicinskt användbara effekterna, samtidigt som de negativa och beroendeframkallande effekterna elimineras. Denna föreläsning belyser vetenskapliga fakta i det aktuella med cannabis som medicin.