Uppsala transdisciplinära seminarium i lärande och hållbar utveckling (TRUST)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 24:307 + Campus Gotland A22 (videokonferens)
  • Föreläsare: Sanna Barrineau
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd
  • Kontaktperson: Paula Routier
  • Seminarium

Sanna Barrineau projektkoordinator, Swedesd/Klimatledarskap, Uppsala universitet presenterar under titeln "Creating spaces of possibility: Reflecting on a year of experimentation in the ESD Learning Lab"

Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) är en treårig satsning på Uppsala universitet - Campus Gotland i syfte att främja utmaningsdrivet och tvärvetenskapligt lärande. Här uppmuntras aktörer till samverkan och problemlösning på nya sätt samtidigt som man skapar kunskap om hur utbildning och lärande i ämnesövegripande miljöer fungerar och faciliteras. Aktiviteterna utformas under ledning av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 2021-02-18