SuHRF Symposium 2019 – Visions for Sustainable Heritage

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland E45
  • Föreläsare: Dr Kalliopi Fouseki, Associate Professor at University College of London; Dr Stefan Simon, director of the Rathgen Research Laboratory with the National Museums Berlin; Dr Sophia Labadi, Professor of Heritage at the University of Kent
  • Webbsida
  • Arrangör: SuHRF
  • Kontaktperson: Magnus Wessberg
  • Föreläsning

Det här är det första symposiet som arrangeras inom Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) vid Uppsala universitet Campus Gotland. Syftet är att utforska hållbara kulturarv från olika perspektiv och paradigm: som koncept, praktik och metod.

Talarna är:

Dr Kalliopi Fouseki, Associate Professor, University College of London.
Dr Stefan Simon, Director of the Rathgen Research Laboratory, National Museums Berlin.
Dr Sophia Labadi, Professor of Heritage, University of Kent.

Evenemanget är kostnadsfritt men för att veta antal deltagare behövs en anmälan göras till suhrf@konstvet.uu.se senast den 2 december.

För mer information, se SuHRFs hemsida:

https://www.campusgotland.uu.se/suhrf/verksamhet/suhrf-symposium-2019/

Senast uppdaterad: 2021-02-18