Avslutningsceremoni på Campus Gotland

I slutet av varje läsår ordnar Uppsala universitet - Campus Gotland en sommaravslutningshögtid för studenter som avslutar sina studier vid universitetet.

Nästa avslutningsceremoni sker 5 juni 2020 på Wisby Strand och särskild inbjudan skickas via e-post till samtliga avgångsstudenter.

Mer info kommer under våren.