Rektorsskifte 2020

Den 18 december är det dags för rektorsskifte vid Uppsala universitet. Nuvarande rektor Eva Åkesson lämnar över uppdraget som rektor till Anders Hagfeldt vid en traditionell ceremoni i universitetsaulan. På grund av pandemin blir det utan publik denna gång, men alla kan följa högtidligheterna digitalt. 

Rektorsskiftet vid Uppsala universitet är en traditionell och högtidlig ceremoni. Bland annat bjuds det på musik med Akademiska kapellet, avgående rektor avskedsföreläser och tillträdande rektor håller programtal. Dessutom kommer avgående prorektor Anders Malmberg avtackas och tillträdande prorektor Coco Norén välkomnas. Men framförallt blir det högtidlig rektorsinstallation.

Rektorsskiftet kommer att filmas och sändas direkt via webben. Alla som är intresserade är välkomna att följa rektorsskiftet digitalt 18 december klockan 15.

Här kan du följa rektorsskiftet digitalt

Program: 

Rektorsskifte 18 december 2020 Kl 15 i Universitetshusets aula.

Nuvarande rektor Eva Åkesson lämnar över uppdraget som rektor till Anders Hagfeldt vid en traditionell ceremoni i universitetsaulan. Under rådande pandemi blir det utan publik denna gång. Högtiden kan följas digitalt på universitetets hemsida.

Intågsprocession, varvid Kungliga Akademiska kapellet spelar J H Roman: ur Drottningholmsmusiken

Avskedsföreläsning av Eva Åkesson: Om tid – att mäta ett ögonblick

Avtackning av prorektor Anders Malmberg

Kungliga Akademiska kapellet spelar A Vivaldis ”Vintern” ur De fyra årstiderna

Solist: Jonna Simonsson

Rektorsinstallation med överlämnande av rektorsämbetets insignier.

Spirorna, sigillet, nycklarna, konstitutionerna, matrikeln samt rektorskedjan.

Hyllning av avgångna rektor Eva Åkesson

Fredrik Zetterström framför ”Så skimrande var aldrig havet” – ”Nocturne” – ”Kom i min famn” av E Taube

Programtal av tillträdande rektor Anders Hagfeldt

Välkomnande av Coco Norén som prorektor

Uttågsprocession Kungliga Akademiska kapellet spelar J H Roman: ur Drottningholmsmusiken

Ladda ned skriften från diva http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1502196

Rektorsskifte 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-18