Temadiskussion: Perfektionism och självkänsla

Har du orealistiska förväntningar på dig själv? Är du alltför självkritisk eller har du irrationella tankar som påverkar dig känslomässigt?

OBS! Seminariet hålls på engelska.

Anmälan: Perfektionism och självkänsla

Senast uppdaterad: 2021-02-18