Inbjudan till Fagning i Anga Prästänge

  • Datum: –16.00
  • Plats: Anga Prästänge
  • Arrangör: Institutionen för ekologi och genetik
  • Kontaktperson: Karin Bengtsson
  • Temadag

Fredag 30 april far vi till Anga socken och vårstädar ”fagar” ett av Gotlands finaste ängen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Information om rekommendationer kring coronaviruset längst ner på denna sida.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Studenter vid Campus Gotland har fagat i Anga varje vår under snart 20 år.

Skötseln av ett gotländskt änge ingår i det jordbrukssystem vi hade innan konstgödsel, bekämpningsmedel och fossildrivna maskiner. Ängsmarkerna gav foder till gårdens djur under vintern och i ängarna utvecklades en fantastisk biologisk mångfald av både växter och djur, särskilt insekter.

Nu är ängeshävden en kulturtradition och en viktig del i naturvården - att bevara den biologiska mångfalden i ängs- och hagmarker.

Fagning innebär att man räfsar gamla löv och kvistar i änget för att underlätta för växterna att spira och få en bra start på årets växtsäsong.

I juli sker sedan slåtter i änget och senare under hösten efterbetas änget av lamm. Träden hamlas (klappas på gotländska) för att ge lövfoder och öka ljusinsläppet.

Anga sockenförenings ängskommitté organiserar och bjuder på en härlig klassisk kajpsoppa utanför bygdegården.

Välkommen att vara med!

Anmäl dig senast klockan 15 den 27 april till Karin Bengtsson.

Avfärd 30 april kl 09.00 i egna bilar, åter senast 16.00 eller efter behov.

Vägbeskrivning till Campus Gotland - Anga Prästänge.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Med anledning av den rådande coronapandemin har alla i samhället en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Fagningen i Anga sker utomhus på ett stort område och vi bedömer därför att vi kan ta emot fler än 8 deltagare. 

Med anledning av coronavirusets spridning vill vi också påminna dig om att skydda dig och andra från smittspridning:

- Håll avstånd och ta personligt ansvar
- Stanna hemma när du är sjuk
- Var uppmärksam på symtom på covid-19
- Tvätta händerna ofta
- Hosta och nys i armvecket

Läs mer om rekommendationerna på Krisinformations webbplats.

Inbjudan till Fagning i Anga Prästänge
Senast uppdaterad: 2021-02-18