Campus Gotland PoP - 2021

Välkommen till en vecka med populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

31 maj - 4 juni 2021 arrangerar vi Campus Gotland PoP.

Med PoP får avgångstudenterna från ett antal program vid Campus en möjlighet att ge en populärvetenskaplig kortfattad presentation av innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt. 

Läs mer om Campus Gotland PoP 2021.

Campus Gotland PoP 2021 på Facebook.

Alla studenter och all personal på Campus är välkomna!

Campus Gotland PoP - 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-18