Föreläsning med Peter Rung

  • Datum: –15.00
  • Plats: Sal E41 eller på Zoom
  • Arrangör: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Studenthälsan
  • Kontaktperson: Sofie Westberg
  • Föreläsning

Peters föreläsning kommer handla om hur förväntningar på kön och könsroller påverkar oss alla.

Hur de normer vi möter och fostras in i påverkar de val vi gör i livet: vilka vi blir, hur vi beter oss mot varandra och hur vi mår. Men också hur vi alla har makten att ifrågasätta och aktivt förändra normer, på både individ- och gruppnivå, för att gemensamt skapa ett samhälle mer präglat av omtanke, empati och hänsyn.

Föreläsningen är i första hand för studenter vid Kandidatprogrammet i Ledarskap-Kvalitet- Förbättring och dess alumner, men övriga studenter och personal vid universitetet är välkomna att delta via Zoom och i mån av plats i även i salen. 

Föreläsningen är mellan 13 och 15 med paus mitt i.

Länk till föreläsningen via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61042436754.

------------------------------------------------------------

Peter Rung är utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. Läs mer om Peter på huskurage.se.

Evenemanget på Facebook.

Senast uppdaterad: 2021-02-18