Sveriges första föreläsningssal med nettonollutsläpp byggs på Campus Gotland

16 December 2021

Svartvit skiss på sal med gradäng byggd av lastpallar. Gul korridor med växter.

Inspirationsbilder för den nya klimatsmarta föreläsningssalen B51 på Campus Gotland.

Nu påbörjas renoveringen av sal B51 på Campus Gotland med det nya namnet Äutsikten. Projektet har fått medel från Uppsala universitets klimatpott. Målet är att salen ska uppnå nettonollutsläpp. Renoveringen beräknas vara klar den sista mars 2022.

Projekt Äutsikten hanterar flera aspekter av hållbarhet. Bland annat ska beräkningar och dokumentation av energiåtgång och energieffektivisering genomföras tillsammans med en livscykelanalys.

Man kommer också att ta hand om avfall på ett hållbart sätt som inte går att återbruka, samt göra upphandlingar och inköp av återbrukat material från lokala källor, så kallad upcycling.

Ambitionen är även att införa och använda fossilfria energikällor i salen med fokus på solenergi.

Ett annat mål för B51 är att skapa en grön känsla för lärare och student som ska använda salen vilket kommer att ske med hjälp av ny färgsättning, kreativt återbrukade möbler och växtlighet.

För mer information om projektet, kontakta Sara Cederlund, Avdelningen för gemensam service och administration, sara.cederlund@uu.se och Gustaf Söder, förvaltare Uppsala akademiförvaltning, gustaf.soder@uaf.uu.se

 

Läs mer

Sal B51 på Campus Gotland

Om Uppsala universitets klimatpott

 

Last modified: 2021-02-04