Nationell konferens i Uppsala om lärande, utbildning och Agenda 2030

6 februari 2018

Den 8 februari arrangerar Swedesd i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet "Den globala skolan" en nationell konferens i Uppsala med fokus på lärande, utbildning och Agenda 2030. Över 120 aktörer, politiker och organisationer förväntas delta i seminarier, paneldebatter och workshops.

I Agenda 2030-delegationens rapport ”I riktning mot en hållbar framtid”, lyfts lärande och utbildning som en central del. Nu ska delegationen lämna förslag på kompletterande åtgärder till regeringen. Konferensen Lärande och utbildning för Agenda 2030 samlar viktiga aktörer som arbetar med Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling i Sverige.

Under dagen kommer kunskapshöjande seminarier och politikersamtal varvas med internationella utblickar och workshops. Deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter och bidra med förslag på åtgärder som stärker lärande och utbildning för hållbar utveckling till Agenda 2030-delegationen och regeringens utvecklingsarbete.

Konferensen är en del av Swedesd arbete som nationell fokalpunkt för Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD) och en uppföljning av den nationella workshopen Bridging the GAP 2016. Den vänder sig till lärare och undervisande personal vid förskola, grundskola och gymnasium, aktörer inom civilsamhället, forskare och politiker samt nätverk och företrädare för regioner som satsar på utbildning för hållbar utveckling.
 

Datum: 8 februari 2018
Tid: 8:30-17:30
Plats: Uppsala universitet, Blåsenhus (entréhallen, Eva Netzelius-salen).

Medverkande organisationer kommer att ställa ut visningsmaterial i entréhallen.

Program (pdf)