Drygt 76 000 vill skriva högskoleprovet

6 februari 2018

Totalt 76 395 personer har anmält sig till vårens högskoleprov, en minskning med en halv procent jämfört med våren 2017.

Högskoleprovet genomförs av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Totalt har 76 395 anmält sig till högskoleprovet den 14 april, vilket är 312 färre än antalet anmälda våren 2017.

– Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsätter att minska, säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Huvudförklaringen till denna nedgång är att fler väljer jobb före högskolestudier när konjunkturen är god.

Uppsala universitet har fått in 3469 anmälningar våren 2018, vilket är en ökning med 50 st jämfört med våren 2017.

Drygt 78 procent av de som har anmält sig är födda 1994 eller senare. Födda 1999 är den enskilt största årgången med 18 235 anmälda. De fem yngsta anmälarna är födda år 2004, medan den äldsta är född år 1937.

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Läs mer om högskoleprovet.

Senast uppdaterad: 2021-02-04