Campus Gotland anordnar skrivretreat för doktorander inom hållbarhetsområdet

10 april 2018

Sustainability Talks skrivretreat vid Campus Gotland. Antagna doktorander och arrangörer.

Den här veckan arrangeras Sustainability Talks Writing Retreat i Visby. Ett tiotal doktorander samlas här för att skriva på sina forskningsprojekt samt presentera sin forskning vid ett öppet seminarium vid Campus Gotland.

Stipendiet för skrivretreatet i Visby är utformat för att locka de mest talangfulla doktoranderna som forskar inom hållbar utveckling och som har en passion för att arbetat med dagens viktigaste samhällsutmaningar.

Det här är första gången som ett skrivretreat anordnas på Uppsala universitet Campus Gotland med särskilt fokus på hållbar utveckling. Intresset för att delta har varit stort, fler ansökningar inkom än vad som var möjligt att välkomna. Gruppen består av doktorander från svenska och utländska universitet som genom sin forskning berör hållbarhet från flera discipliner och ur ett brett spektrum av vinklar.

Öppet seminarium

I anslutning till Sustainability Talks Writing Retreat arrangeras ett öppet seminarium på Campus Gotland där doktoranderna får möjlighet att presenterar sin pågående forskning inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Datum: torsdag 12 april
Tid: kl.13-15
Sal: E30, Campus Gotland

 

 

Sustainability Talks är ett initiativ på Campus Gotland som består av en serie av transdisciplinära seminarier och föreläsningar med ambitionen att länka samman utbildning och forskning med Agenda 2030 – det globala ramverket för jämställdhet, fred och hållbarhet. 

Senast uppdaterad: 2021-02-04