18 000 kronor för en gotländsk havsöring

5 juni 2018

I en ny forskningsstudie från Uppsala universitet Campus Gotland, har fångsterna och det ekonomiska värdet av havsöringsfiske på Gotland undersökts för olika typer av brukare.

Sportfiske och fisketurism är en del i den globalt växande upplevelsenäringen där havsöring är en primär målart i Östersjöregionen, men det är tyvärr stor kunskapsbrist om fisketryck, fångster och ekonomisk omsättning. En unik forskningsstudie har studerat det gotländska havsöringsfisket genom enkätundersökningar med närmare 500 fritidsfiskare som delades in i närhet till resurs (från lokalbefolkning till utländska fisketurister) samt redskap (från nätfiske till olika typer av spöfiske).

Forskningsresultaten visar att runt 3000 sportfiskare årligen fiskar havsöring på Gotland, varav drygt 80 % är svenska eller utländska fisketurister. Trettio tusen havsöringar fångas årligen inom sportfisket, men endast 4000 öringar behålls och tas hem. Sportfiskare släpper i genomsnitt tillbaka 86 % av fångsten, och hälften av dom intervjuade sportfiskarna släppte tillbaka all fisk. Uttaget av havsöring från husbehovsfiske med nät är i samma storleksordning som sportfisket, fastän antalet sportfiskare är tio gånger högre. 

Det ekonomiska värdet per behållen fisk är högst inom flugfisket med 18 tusen kronor, och lägst inom nätfisket med 700 kronor per havsöring. Fisketurister har drygt tre gånger så stora utgifter som lokala sportfiskare per behållen fisk. Den totala omsättningen inom gotländskt sportfiske efter havsöring är runt 40 miljoner kronor per år, exklusive en ytterligare betalningsvilja på 10 miljoner kronor. Fastän detta endast gäller en enda fiskart i en svensk region, så belyser detta den ekonomiska omsättningen och potentialen i sportfiske och fisketurism samt behoven av god förvaltning och hög kvalitet på fiskebestånd och upplevelseturism.

Forskningsstudien ”Recreational fishing for sea trout – resources for whom and to what value?” och skriven av forskarna Dr. Malgorzata Blicharska och Prof. Patrik Rönnbäck. Artikeln är publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Fisheries Research

 

Senast uppdaterad: 2021-02-04