ForskarFredag: Möt forskare och experter på Fenomenalen

21 september 2018

ForskarFredag på Fenomenalen med Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet

Välkomna att möta forskare på Fenomenalen som tillsammans med Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet bjuder på miniföreläsningar, experiment, mingel och fika med dem som vet.

Hjärtligt välkommen till Fenomenalen på Skeppsbron 4 i Visby där du kan delta i After Science (fredag 28/9 kl 16-19) och Science Café  (lördag 29/9 kl 13-15).

Campus Gotland deltar för andra året i vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Evenemanget vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och intressant forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare.

Hela programmet för ForskarFredag på Gotland 28 - 29 september hittar du här.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras över hela Sverige den sista fredagen i september sedan 2006. ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. www.forskarfredag.se  

ForskarFredag 2018 stöds nationellt av:

AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.