Nya riktlinjer för skriftliga prov

29 januari 2019

De riktlinjer som beskriver arbetet för genomförande av skriftliga prov vid Uppsala universitet har under hösten 2018 omarbetats för att även omfatta digitala former av skriftliga prov, så kallade e-tentamina. De nya riktlinjerna gäller från och med vårterminen 2019.

Arbetet med att omarbeta riktlinjerna har utförs inom projektet för ”Implementering av gemensamt system för digital examination vid Uppsala universitet”, UFV 2016/753.

Riktlinjerna avser skriftliga prov, inklusive digitala former (e-tentamina), för studenter som är registrerade vid Uppsala universitet. Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs, så kallad dugga eller motsvarande, men inte behörighetsprov eller diagnostiska prov.

Läs mer om vad som gäller vid tentamen och om riktlinjerna.