Rekordmånga Campus Gotland-studenter på utbyte ht 2019

19 februari 2019

Mexiko

Under ansökningsperioden för utbyte hösten 2019 sökte 591 studenter vid universitetet utbyte via Internationella kansliet och 42 av dessa sökande var från Campus Gotland (CG).

Av de 409 studenter som nu fått erbjudande om och tackat ja till en utbytesplats är 31 CG-studenter. Jämfört med hösten 2018 då det var 9 (nio) studenter från Campus Gotland på utbyte via internationella kansliet är det förstås en märkbar ökning!

De som lämnar studierna här i Visby under en eller två terminer och beger sig till något av universitetets 400 partneruniversitet, med start hösten 2019, fördelar sig som följer:

Från arkeologi/osteologi åker tre studenter till:

Från företagsekonomi åker fem studenter till:

Från konstvetenskap/kulturvård åker två studenter till:

Från våra speldesignprogram åker 14 studenter till:

Från informationssystem åker sex studenter till:

Från ledarskap-kvalitet-förbättring-programmet åker en student till:

Vi säger grattis och lycka till och hoppas de får med sig nya perspektiv och spännande erfarenheter att dela med sig av!


Nästa ansökningsomgång för utbytesstudier via Internationella kansliet är öppen 15 april-15 maj och är för studier som börjar vårterminen 2020. Läs mer om utbytesstudier vid Uppsala universitet. Många studenter kan också ansöka om utbyte via sina fakultets- eller institutionsavtal med ansökan vanligen cirka sex månader i förväg. Läs mer om institutionsanknutna utbyten.

Gotland Goes Global (GGG) - en heldag om utlandsstudier. Läs mer om GGG - 9 april.
Frågor: Vår internationella handläggare har drop-in varje tisdag 15 - 16.30 i D-husets entréplan.
Webb: www.cg.uu.se/student/utland/