Avslutningsvecka för universitetets studenter

5 juni 2019

GGC, CG PoP, avslutningsceremoni – detta är en intensiv vecka för universitetets avgångsstudenter. Under veckan kommer de att presentera sina examensarbeten och på fredag eftermiddag blir det en gemensam avslutningsceremoni.

GGC, Gotland Game Conference är spelutbildningens årliga mässa där studenter visar de spel de skapat för inbjudet branschfolk. Konferensen pågår den 5-6 juni på Wisby Strand och på nationaldagen är allmänheten välkommen att testa spelen. Mer information finns här: http://www.campusgotland.uu.se/om/kalendarium/evenemang/?eventId=40432

CG PoP, populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser samlar studenter från flera av utbildningarna på campus. Studenterna gör en kort presentation av ett arbete som avslutar deras studier. Programmet äger rum 5 och 7 juni på Campus Gotland och den större delen av programmet ligger under fredagen. Alla är välkomna att ta del av dessa presentationer. Mer om CG PoP finns här: http://www.campusgotland.uu.se/om/kalendarium/evenemang/?eventId=42186

På fredag 7 juni kl 16.30 startar avslutningsceremonin på Wisby Strand. Denna är för alla som nu avslutar sina studier, både på kandidat- och masternivå, både svenska och internationella studenter. De har möjlighet att bjuda med några gäster och ofta är det familjemedlemmar som kommer till campus för att fira sina studenter. Drygt 500 personer är anmälda till ceremonin på fredag.