Ny doktor i kulturvård efter disputation i Prag

30 augusti 2019

Magnus Wessberg, adjunkt i kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland, har disputerat vid Tekniska Högskolan i Prag. Hans avhandling har titeln Design and analysis of energy efficient indoor climate control methods for historic buildings.

Avhandlingen behandlar en typ av byggnader där inneklimatet inte bara styrs av människans behov utan också med hänsyn till bevarande av inventarier och själva byggnaden. Arbetet omfattar både grundläggande teoretisk utveckling och en rad praktiska försök, bl a i gotländska kyrkor.

- Jag hoppas att mitt arbete kan leda till en mer hållbar styrning av inneklimatet i byggnader som kräver att vi samtidigt tar hänsyn till komfort, bevarandeaspekter och energibehov, säger Magnus Wessberg.