Många Campus Gotland-studenter på utbyte ht 2020

14 februari 2020

I november 2019 sökte många UU-studenter utbytesstudier via Avdelningen för internationaliserings ansökan och av 589 sökande totalt var 47 från Campus Gotland (CG).

The information on this page in English.

Av de 410 studenter som nu fått erbjudande om och tackat ja till en utbytesplats är 33 CG-studenter. Jämfört med antalen hösten 2019 då det var 31 och 2018 nio CG-studenter på utbyte, via dåvarande Internationella kansliet, visar detta på ett fortsatt stort intresse och gott resultat!

De som lämnar studierna här i Visby under en eller två terminer och beger sig till något av universitetets 400 partneruniversitet, med start hösten 2020, fördelar sig som följer:

Från arkeologi/osteologi åker en student till:

Från företagsekonomi åker sex studenter till:

Från hållbar destinationsutveckling åker fem studenter till:

Från hållbar energiomställning åker sex studenter till:

Från konstvetenskap/kulturvård åker en student till:

Från ledarskap-kvalitet-förbättring (LKF) åker en student till:

Från miljövetenskap åker en student till:

Från våra speldesignprogram åker 5 studenter till:

Från programvaruteknik/systemvetenskap åker sex studenter till:

Från samhällsgeografi åker en student till:

Vi säger grattis och lycka till och hoppas de får med sig nya perspektiv och spännande erfarenheter att dela med sig av!


Nästa ansökningsomgång för utbytesstudier via Avdelningen för internationalisering är öppen 15 april-15 maj och är för studier som börjar vårterminen 2021. Läs mer om utbytesstudier vid Uppsala universitet. Många studenter kan också ansöka om utbyte via sina fakultets- eller institutionsavtal med ansökan vanligen cirka sex månader i förväg. Läs mer om institutionsanknutna utbyten.


Missa inte vår heldag om utlandsstudier Gotland Goes Global (GGG) - 7 april. Läs mer om GGG i kalendariet. Läs mer om GGG på vårt Facebook-evenemang.
Frågor: Vår internationella handläggare har drop-in varje tisdag 15 - 16.30 i D-husets entréplan.
Webb: www.cg.uu.se/student/utland/