Hållbarhetssymposium på Campus Gotland flyttas till webben

21 april 2020

På grund av rådande coronapandemi kommer "BUP Symposium 2020" om forskning och utbildning inom hållbar utveckling att äga rum online istället för på Campus Gotland.

BUP Symposium kommer genomföras som planerat 26-28 augusti 2020 men på webben med ett något förändrat innehåll. Arrangemanget, som var planerat att äga rum på Campus Gotland, inkluderar två vetenskapliga konferenser för deltagare från universitet i Östersjöregionen.

Ett nytt symposium på Campus Gotland planeras att äga rum 23-27 Augusti 2021.

BUP Symposium arrangeras i samverkan med Baltic University Programme (BUP), Uppsala universitet och Hamburg University of Applied Sciences. Syftet är att ge forskare en möjlighet att träffas för att diskutera de senaste rönen och tillfälle att sprida sin egen forskning om hållbarhet inom nätverket.

För mer information, se www.bupsymposium2020.se

#BUPsymposium2020