​​​​​​​Miljoner till innovativ utveckling inom hälso- och sjukvården på Gotland

15 juni 2020

Samverkansprojektet ”Innovationssystem Gotland” tilldelas 16,2 miljoner inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna samt regionala utvecklingsmedel. Projektet löper mellan oktober 2020 och april 2023.

En central del i arbetet är att etablera en samarbetsform som möjliggör att universitets forskare tillsammans med Regionanställda får möjlighet att utveckla idéer tillsammans. Projekt har medel avsatta för att möjliggöra förstudier kopplat till detta. 

Projektet  som också inkluderar är Science park Gotland är en fortsättning och intensifiering av det strategiska partnerskap som sedan 2017 finns mellan Region Gotland och Uppsala universitet. 

− Det är väldigt glädjande att vi får möjligheten att utveckla vårt partnerskap med Region Gotland på det här sättet. Projektet ger oss fantastiska möjligheter att ta nästa steg och också involvera Science park Gotland i arbetet. Vi räknar med att fler forskare kommer att kunna bidra till utveckling inom hälso- och sjukvården på Gotland genom denna satsning, säger Olle Jansson, rektorsråd Uppsala universitet Campus Gotland.

Den gotländska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och genom projektet ges forskare och praktiker möjlighet att samarbeta krig innovationer som kan förbättra verksamhetens förmåga att möta framtiden. Genom Science parks kompetens skapas också förutsättningar för att kommersialisera innovationer som uppkommer i projektet. En central del i arbetet är att etablera en samarbetsform som möjliggör att universitets forskare tillsammans med Regionanställda får möjlighet att utveckla idéer tillsammans.

− Vår ambition är att projektet ska bidra till att vi kan fånga upp och stötta kreativa medarbetare och deras idéer vilket kan möjliggöra fler innovationer inom hälso- och sjukvården. Vi vill också öka andelen anställda som är involverade i något forskningsprojekt.  Med detta tror vi även att den gotländska hälso- och sjukvården blir än mer attraktiv som arbetsgivare, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gotland.

Projektet skapar förutsättningar för och stärker ett ömsesidigt kunskapsutbyte och samarbete mellan Uppsala universitet, Science park Gotland samt Region Gotland. Detta bidrar på sikt till att fler kunskapsintensiva företag kan startas på Gotland.

För ytterligare information kontakta:

Olle Jansson, rektorsråd Uppsala universitet Campus Gotland, 0498-108220

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gotland, 0498-268699

Gustav Melén, projektledare Uppsala universitet Innovation, 070-3869947

Lisa Stark, biträdande projektledare Region Gotland, 0498-263306