Covid-19-rapport den 11 december

11 december 2020

I veckorapporten gällande covid-19 vid Uppsala universitet, kan man se att kurvan fortsätter att gå nedåt när det gäller smittspridningen inom universitetet.

En del i den satsning som universitetet gjort för att minska smittspridningen på campus är att anställa ett antal distansvärdar, studenter som gör detta parallellt med sina studier.

Distansvärdarna syns i sina röda västar och har till uppgift att se till att grupper av personer inte umgås för tätt inpå varandra och att den rekommenderade distansen upprätthålls mellan individer.

Distansvärdarna finns på campus för din och för allas vår säkerhet. Därför förväntar sig universitetet att de också ska bemötas på ett bra och respektfullt sätt av alla som uppehåller sig på campus. Syftet är ju att minska smittspridning och på sikt göra livet lättare för oss alla.

Veckorapporten

Den 11 december (v 50) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 412 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 354 studenter (varav 5 på Gotland) – en ökning med 10 fall under senaste veckan.
  • 10 doktorander – en ökning med 1 fall under senaste veckan.
  • 48 anställda – en ökning med 2 fall under senaste veckan.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 354 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 148 (+2) konstaterade fall
  • Med/Farm – 152 (+5) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 54 (+3) konstaterade fall
     

Samtliga 412 konstaterade fall kan kopplas till 220 olika kurser och program (olika terminer). 68 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.47 – 1430 st, v.48 –1396 st och v.49 – 1401 st. Det visar ingen större skillnad i antalet smittade jämfört med föregående vecka.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.47 – 172 st, v.48 – 232 st och v.49 – 321 st. Det visar en ökning av antalet smittade jämfört med föregående vecka i Region Gotland.

Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt., som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Senast uppdaterad: 2021-02-04