Två högskoleprov i vår

15 december 2020

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beslutat att två högskoleprov kommer att anordnas i vår, 13 mars och 8 maj 2021. Proven genomförs med en åldersgräns på 19 år och anmälan öppnar den 12 januari.

– Två provtillfällen ökar möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Inför genomförandet måste hänsyn självklart också tas till det aktuella smittskyddsläget, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

Vårens högskoleprov kommer att äga rum den 13 mars och den 8 maj. Deltagarna får endast skriva ett av proven och anmälan är gemensam till båda provtillfällena. UHR gör fördelningen av deltagare till respektive prov.

  • Anmälan till vårens provtillfällen öppnar den 12 januari kl. 08.00.
  • Sista anmälningsdag är den 18 januari kl. 24.00. OBS! Anmälan kan stänga tidigare om platserna fylls.

Läs hela pressmeddelandet på uhr.se.

Senast uppdaterad: 2021-02-04