Biblioteken stängda för allmänheten och skärpta krav om hemarbete och studier hemifrån

21 december 2020

Till rektorsbeslutet från den 20 november har rektor idag 21 december beslutat om ett tillägg som innebär ytterligare skärpning av restriktionerna.

Skärpningen gäller undervisning, examination och övrigt arbete samt maxgräns på gruppstorlek för studenter som bedriver självstudier på campus. Tilläggsbeslutet träder i kraft från 23 december och gäller till 24 januari 2021.

Med anledning av regeringens beslut om skärpta restriktioner kommer biblioteken vid Uppsala universitet kommer att vara stängda för allmänheten men vara tillgängliga för studenter, forskare och övriga medarbetare. OBS! Detta gäller redan fr o m idag 21 december.

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna och läs det senaste beslutet.