Kraftig ökning av antalet sökande till vårterminen 2014

18 oktober 2013

Totalt sökte 54 391 unika personer till Uppsala universitet inför vårterminen 2014, en ökning med 39,1 procent jämfört med vårterminen 2013. Antalet sökande till Campus Gotland har dubblerats jämfört med förra årets siffra för Högskolan på Gotland.

Antalet unika sökande till de kurser och program som ges i Uppsala är 44 452 och har ökat med 13,7 procent jämfört med vårterminen 2013.

Sökalternativ som räknas till Campus Gotland har fått lite drygt dubbelt så många sökande som Högskolan på Gotland hade vårterminen 2013 – 14 872 jämfört med 7 393.

Ökningarna påminner om de som sågs redan i våras inför höstterminen.

I topp fem-listan har Läkarprogrammet med knapp marginal passerat Psykologprogrammet som det näst mest eftersökta.

Program (antal sökande VT2014, VT2013)
Juristprogrammet (4 227, 3 982)
Läkarprogrammet (3 148, 2 812)
Psykologprogrammet (3 145, 2 876)
Ekonomie kandidatprogram (2 916, 2 808)
Sjuksköterskeprogrammet (1 981, 1 817)

Flest ansökningar till sökalternativ som ligger under Campus Gotland:

Kurser (antal sökande)
Ledarskap och kommunikation, 7,5 hp (2 419)
Entreprenörskap och affärsutveckling, 7,5 hp (1 798)
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 7,5 hp (1 746)
Ledarskap och konflikthantering, 7,5 hp (1 668)
Ledarskap i olika organisationer, 7,5 hp (1 473)

Söktrycket är stort i hela landet. Universitets- och högskolerådet har noterat att det är fler som sökt till vårterminen 2014 än någon tidigare vårtermin.

Senast uppdaterad: 2021-02-04