Need to Know III: Them vs Us. Image of the Enemy

18 september 2013

Den 26 - 27 september hålls en internationell konferens om bilden av fienden i underrättelsetjänsternas arbete.

Underrättelsetjänsternas arbete är en integrerad del av såväl inrikespolitik som utrikespolitik. Myndigheter har en önskan att observera säkerhetsrisker och eventuella hot. Syftet är att förutse hot mot politiska system, staters självständighet och att erhålla försprång gentemot motståndare eller främmande stater. I vilket fall, är föreställningarna - bilden - av fienden av vital betydelse för hur väl stater eller dess organisationer kan dra fördelar ur insamlad information. Grundläggande ideologiska bindningar eller grupptänkande kan skingra resurser på avvägar och medföra föreställningar såsom fiendens övermänsklighet liksom möjliggöra verkliga säkerhetshot att smita "under radarn".

Bilden av fienden spelar också en viktig roll i spelet om allmänhetens lojalitetskänslor. Fientliga spioner och spionnätverk utmålas som brottsliga och deras avsikter olagliga. I motsatts till dessa, utmålas de inhemska underättelsetjänsternas syften som ädla eller trovärdiga - eller i minsta fall avskräckande. Metoderna till detta är varierande mediestrategiska och massmediala underättelsetjänster och -agenter uppträder i det offentliga, skriver memoarer - eller rent av figurerar i populärkultur såsom i thrillers eller i seriemagasin. I slutändan är det bilden av fienden som bestämmer graden av samarbete från allmänheten vilken i sin tur avgör landets säkerhet i helhet.

Vidare är bilden av fienden ett redskap i underrättelseagenternas operativa arbete. Genomarbetade psykologiska profiler är nyckelelement i rekryterandet av källor i fientlig omgivning.

Kännedomen om motståndaren är därför en del den operativa psykologin. Genom att använda mänskliga källor till eget syfte med risken för avslöjande, grymma straff och i värsta fall döden uppkommer etiska dilemman kopplade till underrättelseverksamhetens grundläggande moraliska aspekter.

Konferensen är anordnad av: Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (Polen); Uppsala universitet - Campus Gotland (Sverige); Center for Cold War Studies och Baltic Intelligence and Security Studies Association - Syddansk Universitet (Danmark).

Region Gotland är konferensens partner.

  • När: 26 - 27 september 2013
  • Var: Sal E31 på Uppsala universitet - Campus Gotland - ingång från Almedalsbiblioteket
  • Programmet för de två dagarna (pdf)
  • Konferensspråket är engelska.
  • Konferensen är kostnadsfri
  • Konferensen inbjuder alla intresserade som åhörare

Senast uppdaterad: 2021-02-04